ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ကလီးမင့်(တ်) အတ်(တ်)လီ တို့  ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ရုံး အမှတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်း ၌ (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ကလီးမင့်(တ်) အတ်(တ်)လီ တို့ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ရုံး အမှတ် ၁၀ ဒေါင်းနင်းလမ်း ၌ (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

 

Google