ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗိုလ် လက်ျာ၊ ဗိုလ် စကြာ နှင့် ဗိုလ် တေဇ (ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း) တို့ ကို ဂျပန် ပြည် တွင် တွေ့ရစဉ် (၁၉၄၁ခုနှစ်)

ဗိုလ် လက်ျာ၊ ဗိုလ် စကြာ နှင့် ဗိုလ် တေဇ (ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း) တို့ ကို ဂျပန် ပြည် တွင် တွေ့ရစဉ် (၁၉၄၁ခုနှစ်)

 

Google